Danh mục sản phẩm
Quảng cáo
Tin tức
Bài này sơ lược về các loại bơm thủy lực trong máy xây dựng, máy công trình,...

Công nghệ khoan ngang trực tiếp HDD (Horizontal Directional Drilling) ra đời vào những năm 60 tại Los Angeles, xuất phát từ ý tưởng của kỹ sư Cherrington.

Một trong những giải pháp quan trọng để hạ chi phí thức ăn cho bò sữa là sử dụng máy thu hoạch cỏ phải phù hợp với quy mô sản xuất.

Một trong những giải pháp quan trọng để hạ chi phí thức ăn cho bò sữa là sử dụng máy thu hoạch cỏ phải phù hợp với quy mô sản xuất.

Một trong những giải pháp quan trọng để hạ chi phí thức ăn cho bò sữa là sử dụng máy thu hoạch cỏ phải phù hợp với quy mô sản xuất.